In Khổ Lớn

Trước đây, để có một khổ in lớn là điều khó và đắt tiền. Thông thường phải ghép nhiều m…