IN BACKDROP

Backdrop là một công cụ được sử dụng phổ biến trong các sự kiện hiện nay, một tấm backd…